Żeby komputer mógł odczytać certyfikat kwalifikowany - należy zainstalować niezbędną aplikację, która pozwoli zarządzać danymi podpisu kwalifikowanego. 

W przypadku podpisu na urządzeniu kryptograficznym (karta kryptograficzna + czytnik) - to jest aplikacja do obsługi karty kryptograficznej Smart Security Interface (Windows 8 i nowsze). 

Tutaj jest instrukcja instalacji oraz używania aplikacji.

Po zainstalowaniu aplikacji jest zalecone ponowne uruchomienie komputera. 


Kolejnym krokiem jest rejestrowanie certyfikatu kwalifikowanego w systemie:

    Z podłączonym czytnikiem do komputera uruchom aplikacje Smart Security Interface i przejdź do zakładki "Rejestruj". 

    Kliknij na przycisk "Rejestruj". (Czynność ta jest wykonywana jednorazowo dla danej karty kryptograficznej na danym komputerze - jeżeli będzie zmieniany komputer - wyżej opisane kroki należy wykonać dla "nowego" systemu jeszcze raz)Jak certyfikat zostanie zarejestrowany w systemie - podpisywanie plików będzie możliwe poprzez dowolne oprogramowanie, które pozwala na dodatkową konfigurację ze wskazaniem certyfikatu/modułu. 


Jedną z takich aplikacji jest SecureDoc2 - producentem której jest EuroCert.

Szczególna instrukcja, jak złożyć podpis - jest dostępna pod tym linkiem - Proces złożenia podpisu elektronicznego.