Certyfikat kwalifikowany służy do weryfikacji i składania podpisu elektronicznego. Jest to specjalny rodzaj podpisu, który potwierdza tożsamość jego użytkownika i podpisywania dokumentów ma taki sam skutek prawny, jak w przypadku tradycyjnego podpisu odręcznego. W praktyce oznacza to, że dokument podpisany w ten sposób nie wymaga już wersji papierowej.