Przejdź do aplikacji SecureDoc2, w zakładce "Podpisywanie" dodaj dowolny plik klikając na przycisk "Dodaj plik" i kliknij "Podpisz pliki", po czym zostaną wyświetlone wszystkie certyfikaty znajdujące się na karcie kryptograficznej. 


Pamiętaj, żeby urządzenie z kartą kryptograficzną było podłączone do komputera.    obraz 


W kolumnie "Ważny do" jest wskazana data zakończenia ważności certyfikatu. 


Ważne! Jeżeli certyfikat wygasa za tydzień lub wcześniej - zacznij proces odnowienia certyfikatu: 

https://eurocert.freshdesk.com/support/solutions/articles/48001157505-procedura-odnowienia-certyfikatu