Pełna instrukcja odnowienia podpisu kwalifikowanego znajduje się w załączniku: 


Proces odnowienia najlepiej rozpocząć minimum 7 dni przed datą wygaśnięcia. 

Po wygaśnięciu certyfikatu nie ma możliwości odnowienia certyfikatu, ponieważ proces odnowienia składa się między innymi z podpisania nowej umowy aktywnym i odnawianym podpisem. W przypadku kiedy data wygaśnięcia minęła, pozostaje tylko wyrobienie nowego certyfikatu.  


PAMIĘTAJ!! Zakupienie kodu odnowienia nie jest równoważne z odnowieniem podpisu kwalifikowanego! Podpis zostanie odnowiony dopiero po przejściu całego procesu, którego POCZĄTKIEM jest zakupienie kodu odnowienia.  
Certyfikatu niekwalifikowanego nie odnawiamy. Można jedynie zakupić nowy certyfikat przez E-SKLEP: sklep.eurocert.pl