W aktualnej wersji aplikacji SecureDoc (2.0.3.8) nie ma możliwości złożenia podpisu z reprezentacją graficzną. W chwili obecnej złożenie podpisu kwalifikowanego z reprezentacją graficzną możliwe jest z poziomu aplikacji Adobe Acrobat Reader.


Instrukcja konfiguracji oraz złożenia podpisu graficznego znajduję się Tutaj.