W aktualnej wersji aplikacji SecureDoc (2.0.4.7) możliwe jest podpisanie pliku PDF z dodaniem reprezentacji graficznej. Dotyczy to tylko formatu podpisu PAdES. W starszych wersjach programu ta funkcja nie jest dostępna.

Przy zaznaczonej opcji „Wykonuj podpis graficzny, gdy tworzony jest podpis w formacie PAdES” w zakładce „Ustawienia”->”Ustawienia podpisywania”, proces podpisywania zawiera dodatkowe okno, z wyświetloną treścią dokumentu PDF, który podpisujemy. Należy kliknąć na ikonę pieczątki, a następnie wskazać konkretne miejsce w dokumencie, klikając lewym przyciskiem myszy. 

 


Po kliknięciu przycisku „Podpisz” podpis zostanie złożony, a w zaznaczonym miejscu dodana zostanie graficzna reprezentacja podpisu. W danym procesie podpisywania, na dokumencie możliwe jest dodanie tylko jednego znaku graficznego.


W przypadku podpisywania większej ilości plików, można na pierwszym z nich umieścić znak graficzny, zaznaczając opcję „Zastosuj dla wszystkich plików w kolejce”, a następnie kliknąć „Podpisz”. W ten sposób każdy z dokumentów zostanie podpisany, ze znakiem graficznym w tym samym miejscu.