Dane dodatkowe zawarte w certyfikacie to informacje na temat reprezentowanej przez subskrybenta firmy, pełnionego stanowiska  oraz jednostki organizacyjnej firmy.
W przypadku podania tych danych w certyfikacie, podpis powinien być używany tylko do podpisywania dokumentów związanych z reprezentowaną firmą.

W przypadku braku podania danych dodatkowych, subskrybent może używać podpisu zarówno do reprezentowania firmy, jak i spraw niezwiązanych z firmą.