1. Wchodzimy na stronę https://pz.gov.pl/pz/index i klikamy przycisk Zarejestruj się.
 2. Wybieramy opcję e-dowód.
 3. Uzupełniamy dane i klikamy przycisk Zarejestruj się.
 4. Potwierdzamy kolejno adres e-mail oraz numer telefonu poprzez przepisanie otrzymanego kodu. Konto zostanie utworzone.
 5. Logujemy się do konta przez wpisanie adresu e-mail i hasła. Po zalogowaniu do konta, musimy potwierdzić wniosek o profil zaufany.
 6. Klikamy przycisk Potwierdź certyfikatem.
 7. Jeżeli aplikacja PodpisGOV jest już zainstalowana i uruchomiona, otwiera się okno, a w nim lista certyfikatów. (Jeżeli jeszcze nie mamy aplikacji, pobieramy, instalujemy ją i uruchamiamy.)

  Wybieramy odpowiedni certyfikat kwalifikowany z listy i autoryzujemy się:
  -W przypadku podpisu na urządzeniu, wprowadzamy kod PIN do karty kryptograficznej.
  -W przypadku podpisu chmurowego ECSigner, logujemy się do konta poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła, a następnie wprowadzamy kod autoryzacji z aplikacji mobilnej ECSigner.
 8. Po złożeniu podpisu, nasz profil zaufany zostanie potwierdzony.
 9. Dodatkowo, możemy powiązać certyfikat kwalifikowany ze swoim kontem - umożliwi to późniejsze logowanie się do profilu zaufanego tym certyfikatem. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Zarządzanie kontem > Szczegóły konta i użyć przycisku Dodaj certyfikat kwalifikowany. Ponownie wybieramy swój certyfikat z listy w komponencie PodpisGOV i autoryzujemy się. Jeżeli operacja się powiedzie, wyświetli się komunikat:
  Po wszystkim, certyfikat powinien być widoczny w sekcji Powiązane certyfikaty kwalifikowane.
 10. Od tej pory możemy logować się do konta korzystając z opcji Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy > Certyfikat kwalifikowany.