Instrukcja do przeprowadzenia odnowienia w języku polskim znajduje się w pliku o nazwie Instrukcja odnowień v2.4.pdf