Instrukcja do przeprowadzenia odnowienia w języku polskim znajduje się w pliku o nazwie Instrukcja odnowień v2.4.pdf


User manual in English is available within file named Renewal manual v2.4.pdf