Dane osobowe zawierane są w podpisie kwalifikowanym, ponieważ są one niezbędne do zweryfikowania/potwierdzenia tożsamości osoby podpisującej dokumenty elektronicznie.