Jeśli Twoje podstawowe dane osobowe uległy zmianie (imię, nazwisko lub nr identyfikacyjny) lub chcesz dodać/usunąć/zmienić dane  firmowe umieszczone w odnawianym podpisie - postępuj zgodnie z poniższymi informacjami.


Jeśli Twoje podstawowe dane osobowe uległy zmianie 

Krok1. Wyślij (w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość) skan lub zdjęcia dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) zawierającego zmienione dane 

    Uwaga! - wymogi dla przesyłanego pliku

 • Plik musi zostać podpisany Twoim aktualnym podpisem kwalifikowanym, który chcesz odnowić (możesz użyć dowolnego formatu podpisu)
 • Pamiętaj o zabezpieczeniu swojego dokumentu, prosimy o przesyłanie dokumentów z zamaskowanymi danymi. Potrzebujemy aby były widoczne tylko niektóre jak na poniższym przykładzie:

    -> Dowód osobisty

-> Paszport

Krok 2. Po wysłaniu wiadomości z plikiem, oczekuj na odpowiedź, którą otrzymasz na e-mail w ciągu 24h (pon.-pt.).  W odpowiedzi otrzymasz informację o wyniku weryfikacji prawidłowości i zgodności przedstawionych danych.

Uwaga! W przypadku gdy jakieś dane będą niepoprawne – konsultant EuroCert skontaktuje się z Tobą (telefon lub     email) i wyjaśni ewentualne niejasności.

 Krok 3. W sytuacji gdy dostarczone dane będą prawidłowe i wystarczające - konsultant EuroCert zatwierdzi wniosek i otrzymasz wiadomość email z dalszymi wskazówkami. Proces odnowienie będzie można zakończyć od razu po otrzymanym komunikacie.


Jeśli chcesz zmienić/dodać/usunąć "Dane dodatkowe" w odnawianym podpisie kwalifikowanym:

Krok1. Wyślij (w odpowiedzi na otrzymaną wiadomośćniezbędne dokumenty upoważniające nas do poświadczenia i umieszczenia "Danych dodatkowych" w certyfikacie kwalifikowanym. W zależności od sytuacji jaką firmę lub instytucje reprezentujesz, prosimy o przesłanie:

 • Gdy reprezentujesz Firmę, Przedsiębiorstwo:
  • Pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (przykładowy wzór pobierze tutaj – LINK)
  • Jeden z dokumentów będący potwierdzeniem podstawy prawnej funkcjonowania i dane firmy:
   • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy
   • odpis lub wydruk z CEiDG
 • Gdy reprezentujesz Instytucję/ Organ Państwowy:
  • Pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (przykładowy wzór pobierz tutaj – LINK)
  • Uchwała bądź inna decyzja o powołaniu na dane stanowisko
  • Potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu  

    Uwaga! - wymogi dla przesyłanego pliku

 • Pliki muszą zostać podpisany Twoim aktualnym podpisem kwalifikowanym, który chcesz odnowić (możesz użyć dowolnego formatu podpisu)

Krok 2. Po wysłaniu wiadomości z plikami, oczekuj na odpowiedź, którą otrzymasz na e-mail w ciągu 24h (pon. -pt.).  

Uwaga! W przypadku gdy jakieś dane będą niepoprawne – konsultant EuroCert skontaktuje się z Tobą (telefon lub     email) i wyjaśni ewentualne niejasności. 


Krok 3. W sytuacji gdy dostarczone dane będą prawidłowe i wystarczające - konsultant EuroCert zatwierdzi wniosek i otrzymasz wiadomość email z dalszymi wskazówkami. Proces odnowienie będzie można zakończyć od razu po otrzymanym komunikacie. 

 

Uwaga! Jeśli zakupiony przez ciebie produkt, nie obejmuje dopłaty za potwierdzenie i zmianę danych w odnawianym certyfikacie. Prześlemy Ci informację o konieczności dopłaty na kwotę 50,00 zł netto.