W certyfikacie mogą zostać umieszczone dane osobowe z dokumentu tożsamości łącznie z numerem dokumentu oraz numerem pesel (jako numer indentyfikacyjny), oraz datę ważności,  dane kontaktowe tj. adres mailowy oraz numer telefonu opcjonalnie dane firmy, którą reprezentuje osoba posiadająca podpis. 


Dane można sprawdzić za pomocą Menadżera Certyfikatu Windows. 

  1. Naciśnij przycisk Windows znajdujący się w lewym dolnym rogu. 

  1. Wpisz w polu wyszukiwania „certmgr.msc” Powinna pojawić wyświetlić się ikona Menedżera Certyfikatów 

  1. Z folderów po lewej stronie wybierz kolejno Osobisty -> Certyfikaty 

  1. Po prawej stronie powinny wyświetlić się listy zarejestrowanych certyfikatów 

  1. Kliknij dwukrotnie wybrany certyfikat. W informacjach ogólnych znajdują się dane; imię i nazwisko posiadacza, nazwa dostawcy oraz data ważności.