W celu aktywowania i rozpoczęcia korzystania z chmurowego podpisu ECSigner,, należy przeprowadzić poniższe kroki:

Krok 1. Zaloguj się na swoje konto w  https://portal.eurocert.pl/

               

Krok 2. Zainstaluj oprogramowanie

               Zainstaluj oprogramowanie niezbędne do obsługi podpisu ECSigner. Znajdziesz je na https://portal.eurocert.pl/  w zakładce „Oprogramowanie”: 

 1. Aplikacja mobilna ECSigner – która służy do generowania jednorazowego kodu OTP – ten kod jest niezbędny do podania w momencie składania podpisu.

  • Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną ECSigner ze sklepu Google Play (Android), bądź z App Store (iOS). Wpisz w wyszukiwarce jednego ze sklepów frazę „ECSigner” i wybierz aplikację z ikoną  • Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja poprosi o ustawienie 4-cyfrowego PINu. Wprowadź go dwukrotnie, następnie aplikacja automatycznie go zatwierdzi – będzie on wymagany przy każdym uruchomieniu aplikacji.

  • Jeśli prawidłowo zainstalowałeś aplikację na smartfonie, przejdź teraz na komputer i z jego poziomu przeprowadź kolejne kroki.
 1. Aplikacja ECSigner Desktop do obsługi certyfikatu – która służy do komunikacji pomiędzy podpisem w chmurze a aplikacją podpisującą zainstalowaną na Twoim komputerze.
 2. Aplikacja SecureDoc 2.0 – która służy do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego.

 

Krok 3. Aktywuj chmurowy podpis ECSigner

 1. Zaloguj się na swoje konto w  https://portal.eurocert.pl/ 
 2. Przejdź do zakładki „Certyfikaty”, następnie „Lista” i kliknij w ikonę „QR Kod”.

 1. Wybierz „Wyślij kod SMS”, wprowadź otrzymany kod SMS i zatwierdź.

Uwaga! Dostarczenie kodu SMS nie powinno trwać dłużej niż 5 min. W sytuacji, jeśli nie otrzymałeś wiadomości, ponów ten krok. Jeśli po 3 próbach nie otrzymasz wiadomości – skontaktuj się ze wsparciem technicznym EuroCert.

 

 1. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu z SMS powinien się pojawić „Sekret” w postaci kodu QR, nie zamykaj tego okna.

 

 1. Uruchom wcześniej pobraną i zainstalowaną aplikację mobilną ECSigner na smartfonie i kliknij znak „+”, następnie zeskanuj kod QR „Sekretu” – po prawidłowym odczytaniu powinien się pojawić kod OTP w aplikacji mobilnej ECSigner.

 

W tym momencie kwalifikowany podpis chmurowy ECSigner jest już aktywowany i posiadasz zainstalowane niezbędne oprogramowanie do obsługi. Możesz rozpocząć korzystanie z podpisu.