1. Uruchom oprogramowanie do obsługi certyfikatu ECSigner na komputerze.
  2. Zaloguj się za pomocą tego samego loginu i hasła, które zostało ustalone do konta na https://portal.eurocert.pl/ 

  1. Po prawidłowym zalogowaniu, możesz zminimalizować aplikację (zniknie wtedy z paska zadań). ECSigner będzie działał w tle do czasu wyłączenia komputera lub ręcznego zamknięcia aplikacji.

 

  1. Uruchom program do składania podpisu kwalifikowanego SecureDoc 2.0 i rozpocznij proces podpisywania.
  2. Dodaj plik, który chcesz podpisać, a następnie użyj przycisku „Podpisz pliki”.

  1. Wybierz opcję „Urządzenia kryptograficzne” - znajdź na liście certyfikat z Twoimi danymi i naciśnij „OK”. 

  1. Następnie aplikacja poprosi o wprowadzenia kodu autoryzacji, czyli kod OTP.

  1. Wejdź do aplikacji mobilnej ECSigner, wpisz ustawiony wcześniej PIN i przepisz wygenerowany przez nią kod OTP. Każdy kod OTP jest ważny tylko przez 30 sekund i może być użyty tylko raz. Po upływie 30 sekund w aplikacji generuje się kolejny kod.

  1. Po prawidłowym wpisaniu kodu OTP, aplikacja podpisująca uruchomi proces podpisywania.