1. Uruchom oprogramowanie do obsługi certyfikatu ECSigner Desktop na komputerze.

2. Zaloguj się za pomocą tego samego loginu i hasła, które zostało ustalone do konta na https://portal.eurocert.pl/


 

3. Po prawidłowym zalogowaniu, aplikacja ECSigner będzie działała w tle do czasu wyłączenia komputera lub ręcznego zamknięcia aplikacji.4. Uruchom program do składania podpisu kwalifikowanego SecureDoc 2.0 i rozpocznij proces podpisywania.


5. Dodaj plik, który chcesz podpisać, a następnie użyj przycisku „Podpisz pliki”.


 


6. Wybierz opcję „Urządzenia kryptograficzne” - tam widoczny jest podpis chmurowy, do którego użytkownik ma dostęp, znajdź na liście certyfikat z Twoimi danymi i naciśnij „OK”.


 


7. Następnie aplikacja poprosi o wprowadzenia kodu autoryzacji, czyli kod OTP.


 

8. Wejdź do aplikacji mobilnej ECSigner, zaloguj się i przepisz wygenerowany przez nią kod OTP. Każdy kod OTP jest ważny tyko przez 30 sekund, a następnie generowany jest nowy kod.9. Po prawidłowym wpisaniu kodu OTP, aplikacja podpisująca uruchomi proces podpisywania.