Jeśli chcesz pozostać przy pierwotnych "Danych dodatkowych" odnawianego podpisu kwalifikowanego lub chcesz zrezygnować z ich dodania.

W tym celu wyślij (w odpowiedzi na tą wiadomość) do nas informację o treści:

„[Imię, nazwisko właściciela podpis] - Chcę aby mój certyfikat został odnowiony z tymi samymi danymi, które były umieszczone w pierwotnym certyfikacie. Proszę o odrzucenie wniosku w celu złożenia ponownego.”

Po wysłaniu wiadomości, oczekuj na odpowiedź zwrotną, którą otrzymasz w ciągu 24h (pon. -pt.). Otrzymana wiadomości będzie oznaczała możliwość ponownego przystąpienia do procedury odnowienia. W dalszej procedurze używaj, niezmiennie tego samego Kodu Odnowienia, co przy pierwszej próbie.