Instrukcja konfiguracji przeglądarki oraz dodania pliku biblioteki certyfikatów w rozszerzeniu Szafir SDK.