Aby podpisać sprawozdanie finansowe korzystamy z następujących ustawień podpisu:


- W przypadku pliku *.PDF -> Format podpisu: PAdES

- W przypadku pliku *.XML -> Format podpisu: XAdES, typ podpisu: otoczony

- W przypadku pozostałych plików (jeżeli występują) -> Format podpisu:XAdES, typ podpisu: zewnętrzny/wewnętrzny.Podpisywanie pliku *.PDF

- Uruchamiamy aplikację SecureDoc 2.0 

- Wybieramy format PAdES (1) i dodajemy plik (2)- Wskazujemy plik z plikiem do podpisania

- Gdy plik znajduje się na liście (3) i wciskamy przycisk (4)

- Wybieramy certyfikat ze swoim imieniem i nazwiskiem i wprowadzamy kod PIN.Podpisywanie pliku *.XML

- Uruchamiamy aplikację SecureDoc 2.0 

- Wybieramy format XAdES (1), format podpisu Otoczony (2) i dodajemy plik (3)

- Wskazujemy plik z plikiem do podpisania

- Gdy plik znajduje się na liście (4) i wciskamy przycisk (5)

- Wybieramy certyfikat ze swoim imieniem i nazwiskiem i wprowadzamy kod PIN.Pozostałe pliki 

- Uruchamiamy aplikację SecureDoc 2.0 

- Wybieramy format XAdES (1), format podpisu Zewnętrzny/Wewnętrzny (2) i dodajemy plik (3)

- Wskazujemy plik z plikiem do podpisania

- Gdy plik znajduje się na liście (4) i wciskamy przycisk (5)


- Wybieramy certyfikat ze swoim imieniem i nazwiskiem i wprowadzamy kod PIN.Lokalizacja podpisanych plików

Podpisane pliki znajdują się w tym samym folderze, w którym znajdują się dokumenty źródłowe. 


W przypadku pliku *.XML oraz pozostałych plików, podpisany plik będzie nazywał się tak samo jak oryginalny dokument oraz rozszerzenie *.XAdES

W przypadku pliku *.PDF , podpisany plik będzie nazywał się tak samo jak oryginalny dokument z dopiskiem -sig na końcu nazwy.


Wyjątki

Jedynym wyjątkiem od zasad zapisu plików podpisanych w aplikacji SecureDoc 2.0 wystąpi kiedy dodajemy plik do podpisanego dokumentu *.XML. W tym wypadku nie utworzy się dodatkowy plik. Podpis zostanie dodany do pliku *.XML bez tworzenia nowego pliku.