Instrukcja dodania pliku biblioteki certyfikatów w rozszerzeniu Szafir SDK