Domyślne kody PIN i SO PIN (PUK) można będzie znaleźć w kopercie bezpiecznej wydanej przy zakupie certyfikatu.
Alternatywną opcją przekazywania kodów PIN i SO PIN mogą być również wiadomości SMS.
Metodę którą przekazane były kody będzie można sprawdzić na Umowie subskrybenta.

W przypadku gdy zostanie utracony kod PIN oraz SO PIN, wymagany będzie zakup nowego certyfikatu na nowej karcie.