W przypadku zablokowania kodu Pin, uruchamiamy aplikację Smart Security Interface i przechodzimy do zakładki odblokuj PIN tokena.

W polu SO PIN wprowadzamy kod SO PIN z bezpiecznej koperty, a w pozostałe pola wprowadzamy nowy kod PIN.


UWAGA! W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu SO PIN urządzenie zostaje trwale zablokowane.