Instrukcja konfiguracji w języku polskim znajduje się w pliku o nazwie Szafir Windows polski.pdf


User manual in English is available within file named Szafir Windows angielski.pdf