Instrukcja konfiguracji w języku polskim znajduje się w pliku o nazwie Znaczniki czasu instrukcja polski.pdf


User manual in English is available within file named Znaczniki czasu instrukcja angielski.pdf