Instrukcja konfiguracji w języku polskim znajduje się w pliku o nazwie Szafir macOS polski.pdf


User manual in English is available within file named Szafir macOS angielski.pdf