Windows


1. Aplikacja 32-bit

  • Urządzenie kryptograficzne (Należy pamiętać, że dany plik jest tworzony po zainstalowaniu aplikacji do obsługi kart kryptograficznych, więc jeśli nie zostanie zainstalowany - nie będzie można go podpisać.)

Windows 32: C:\Windows\System32\cmP11.dll 

Windows 64: C:\Windows\SysWOW64\cmP11.dll  


  • ECSigner podpis w chmurze (Należy pamiętać, że plik jest tworzony po instalacji ECSigner, więc jeśli nie jest zainstalowany - nie będzie można go podpisać.)

C:\Użytkownicy\Publiczny\ECSIGNER\PKCS11\32\ECSPKCS11.dll


2. Aplikacja 64-bit

  • Urządzenie kryptograficzne (Należy pamiętać, że dany plik jest tworzony po zainstalowaniu aplikacji do obsługi kart kryptograficznych, więc jeśli nie zostanie zainstalowany - nie będzie można go podpisać.)

Windows 32: C:\Windows\System32\cmP11.dll 

Windows 64: C:\Windows\System32\cmP1164.dll  


  • ECSigner podpis w chmurze (Należy pamiętać, że plik jest tworzony po instalacji ECSigner, więc jeśli nie jest zainstalowany - nie będzie można go podpisać.)

C:\Użytkownicy\Publiczny\ECSIGNER\PKCS11\64\ECSPKCS11.dllMacOS

  • Urządzenie kryptograficzne (Należy pamiętać, że dany plik jest tworzony po zainstalowaniu aplikacji do obsługi kart kryptograficznych, więc jeśli nie zostanie zainstalowany - nie będzie można go podpisać.)

/Applications/Charismathics/libcmP11.dylib


  • ECSigner podpis w chmurze (Należy pamiętać, że plik jest tworzony po instalacji ECSigner, więc jeśli nie jest zainstalowany - nie będzie można go podpisać.)

/Library/Application Support/ECSigner/ECSPKCS11.dylib