Instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się w pliku o nazwie CSSI dla Windows polski.pdf


Installation manual in English is available within file named CSSI dla Windows angielski.pdf