Tak, oznaczanie dokumentów pieczęcią elektroniczną może odbywać się równocześnie dla wielu plików bądź pojedynczo – w zależności od potrzeb.