Aby zmienić dane w odnawianym certyfikacie kwalifikowanym, Twoje dane muszą zostać dodatkowo zweryfikowane i potwierdzone.

 

    W tym celu prześlij odpowiedzi na otrzymaną wiadomość  (email -> odnowienia@eurocert.pl) skan lub zdjęcie dokumentu. Przesyłany plik musi zostać dodatkowo podpisany, Twoim aktualnym podpisem kwalifikowanym (w dowolnym formacie), który chcesz odnowić.

 

Do potwierdzenia potrzebujemy jedynie kilku danych z Twojego dokumentu. Resztę danych prosimy utajnić/ zasłonić, jak na poniższym przykładzie:


-> Dowód osobisty

-> Paszport

 

-> Zaświadczenie, kartę pobytu lub inny dokument wydany przez urząd Polski

    W przypadku jeśli jakiś organ Polski wydał Ci zaświadczenie (np. zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL dla     

    osoby zagranicznej) lub kartę pobytu, a chciałbyś umieścić w podpisie np. numer PESEL. Prześlij kopię tego 

    dokumentu, będzie niezbędny aby umieścić dane, które nie znajduję się na paszporcie lub dowodzie osobistym. 

 

Po wysłaniu wiadomości z plikami, oczekuj na odpowiedź, którą otrzymasz na e-mail w ciągu 24h (pon. -pt.). 


    Po weryfikacji prawidłowości i zgodności przedstawionych danych, otrzymasz od nas zwrotną informację

W sytuacji gdy dostarczone dane będą prawidłowe i wystarczające - nasz Inspektor Rejestracji zatwierdzi wniosek i otrzymasz wiadomość email z dalszymi wskazówkami. 

W przypadku gdy jakieś dane będą niepoprawne – Inspektor Rejestracji skontaktuje się z Tobą (telefon lub email) i wyjaśni ewentualne niejasności.

 

    Jeśli zakupiony przez Ciebie produkt, nie obejmuje dopłaty za potwierdzenie i zmianę danych w odnawianym certyfikacie. Prześlemy Ci informację o konieczności dopłaty na kwotę 50,00 zł netto.